Brak komplikacji przy cukrzycy?

0

Istnieje grupa cukrzyków z dużym stażem chorobowym, których ku zaskoczeniu lekarzy omijają typowe dla przewlekłej cukrzycy powikłania. Trwająca latami cukrzyca w wielu przypadkach prowadzi do poważnych powikłań takich jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, retinopatia, bądź  nefropatia cukrzycowa. Jest jednak grupa pacjentów ze stażem chorobowym przekraczającym 50 lat, których te powikłania nie dotykają. Stanowi to niemałą zagadkę w środowiskach lekarskich, jak również pośród naukowców. Znalezienia odpowiedzi na przyczyny takiego stanu rzeczy podjęła się grupa naukowców z Joslin Diabetes Center – specjalistycznego ośrodka badawczego, współpracującego z Uniwersytetem Harvarda.

W celu poddania tego zjawiska analizie przeprowadzono badania, w ramach których opisano przypadki 351 pacjentów z terenu USA żyjących z cukrzycą ponad 50 lat. Wykazano, że neuropatia nie dotknęła 39,4% badanych,  42,6% badanych nie wykazało retinopatii proliferacyjnej, nefropatia ominęła aż 86,9% z nich, natomiast 51,5% poddanych badaniu nie miało komplikacji z układem sercowo-naczyniowym.

Zdaniem badaczy czynnikiem decydującym o takiej sytuacji u badanych w grę musi tutaj wchodzić jakiś rodzaj układu ochronnego w ich organizmach, który znacząco niweluje negatywne skutki wysokiej zawartości glukozy we krwi badanych.

Co ciekawe: podczas gdy nie ulega wątpliwości, że skrupulatna kontrola glikemii jest jednym z kluczowych elementów zapobiegania powikłaniom, naukowcy nie dopatrzyli się wyraźnego związku pomiędzy nią a odkrytym systemem ochronnym, który w opisanych przypadkach wykazał swoje działanie. System ten stanowi tutaj zupełnie odrębny czynnik.

Należy zaznaczyć, że poddawani badaniu pacjenci żyli w czasach, kiedy  samodzielne sprawowanie kontroli nad chorobą w warunkach domowych nie było jeszcze możliwe.

W oparciu o dotychczasowe wnioski badacze z Joslin Diabetes Center mają w planach dalsze badania w celu dokładnego rozpoznania odkrytego mechanizmu ochronnego. Stanowi to bowiem potencjalną szansę na pomoc innym pacjentom.

Udostępnij :)

About Author

Comments are closed.