Jak uzyskać skierowanie do sanatorium

0

Wyjazd do uzdrowiska poprzedzają badania oraz odpowiednia procedura. Leczenie na wniosek lekarza odbywa się na koszt NFZ. Do uzdrowiska można wyjechać co 18 miesięcy.

Najważniejszy krok to zdobycie skierowania od lekarza. Może wypisać je lekarz mający podpisaną umowę z NFZ lub pracujący w placówce, z którą Fundusz podpisał umowę. Skierowanie musi być poparte badaniem (morfologia, OB., badanie moczu, rentgen klatki piersiowej, EKG). W razie wątpliwości lekarz skieruje nas do specjalisty. Skierowanie wraz z badaniem i opisem schorzenia przekazuje do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Powinno być ono rozpatrzone nie później niż 30 dni od daty jego wpłynięcia. Gdy dokumentacja jest nie kompletna, lekarz kierujący musi ją uzupełnić w ciągu 14 dni. Jeśli skierowanie nie uzyska akceptacji NFZ (tylko ze względów medycznych!), zostanie odesłane do lekarza kierującego, a my będziemy poinformowani o tym pisemnie. Niestety nie przysługuje nam odwołanie. Natomiast jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, zostajemy wpisani na listę oczekujących na miejsce w uzdrowisku, w zależności z jakim schorzeniem. Zostaniemy o tym pisemnie poinformowani, wraz z podaniem numeru kolejności na liście oczekujących i przybliżonym okresem oczekiwania. Warto pamiętać o tym że takie skierowanie ważne jest przez 18 miesięcy. Jeśli z jakiś powodów w tym terminie, po następne możemy ubiegać się po upłynięciu tego terminu.

Udostępnij :)

About Author

Comments are closed.